DLA MEDIÓW


AKREDYTACJE

Proces akredytacyjny rozpocznie się 1 listopada 2021 r. i potrwa do 22 listopada.

Jedynie kompletne i poprawnie wypełnione akredytacje będą podlegały rozpatrzeniu.

Materiały prasowe

Kontakt z mediami

Dominika Jochymska – d.jochymska@sportupagencja.pl